ЭЛБЭГДОРЖ ХҮРЭЭЛЭНЭЛБЭГДОРЖ ХҮРЭЭЛЭН

Ардчилал, түүний үнэт зүйл, зарчмыг бэхжүүлэх, сайн засаглалыг бий болгох, гадаадын улс орнуудтай туршлага хуваалцах болон тогтвортой хөгжлийг дэмжих чиглэлээр дүн шинжилгээ хийж бодлогын зөвлөмж гаргах бодлогын судалгааны хүрээлэн

ИХ МОНГОЛ САН


ИХ МОНГОЛ САН

Агаар, хөрсний бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр санал санаачилга гаргах, тодорхой үр дүн бүхий шийдэл, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дэмжих, энэ хүрээнд түншлэлд суурилсан удирдлагын менежментийг бий болгох чиглэлээр ажилладаг сан

НОГООН БҮС САН


НОГООН БҮС САН

Монгол судлалыг бүх талаар дэмжих, дэлхий дахинд сурталчлах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг идэвхжүүлэх, ирээдүйн олон улсын монгол судлаачдыг бэлтгэх, чадавхижуулах, монгол судлалын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий сан