Зарлиг

Бүтээмж дээшлүүлж, чанар сайжруулах хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлэх нь үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээх, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад ач холбогдолтойг тэмдэглэж ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, улс орны эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн "Үндэсний бүтээмжийн шагнал" бий болгох тухай Үндэсний бүтээмжийн шагналын сан, Үндэсний бүтээмж, хөгжлийн төвийн саналыг дэмжсүгэй.

2. Үйлдвэр, цех, тасаг, нэгж, ажлын байр бүрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах талаар хамтын хүчээр идэвх санаачлагатай ажиллахыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах хүмүүс, ажилчид, малчид, тариаланчид, нийт иргэддээ уриалсугай.

Монгол Улс эдийн засаг, улс төр, оюун санааны амьдралын шинэ харилцаанд шилжиж, иргэдийн үндэсний ухамсар сэргэн, эх түүхээ судалж мэдэх, түүнээс суралцаж, сургамж авах, төр ёсоо бататган бэхжүүлэх сонирхол, хэрэгцээ өсч байгаа өнөө үед түүхийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх шаардлага улам нэмэгдэж байна.

Монгол Улсын түүхийг бичиж 3 ботиор хэвлэн гаргаснаас хойш 40 шахам жил өнгөрч, энэ хугацаанд манай эрдэмтэд эх түүхийн асуудлаар шинэ баримт, үзэл санаа, дүгнэлт бүхий судалгааны олон бүтээл туурвилаа.

Хүн төрөлхтөн шинэ мянганд шилжиж буй үед олон арван зуунд оршин тогтносоор ирсэн Монгол Улсын бодит түүхийг бичиглэж, ялангуяа залуу үед түүхийн ухамсар суулгах нийгмийн шаардлагыг харгалзан, ШУА-иас ирүүлсэн санал, санаачилгыг дэмжиж ЗАРЛИГ болгох нь:

1.Монгол Улсын түүхийг шинээр туурвин бичиж, хэвлүүлэх ажлыг 2000 онд багтаан зохион байгуулж гүйцэтгэхийг ШУА-ийн ерөнхийлөгч /Б.Чадраа/, мэргэжлийн хүрээлэнгийн удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

2.Монгол Улсын түүхийг туурвин хэвлүүлэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлэхийг төрийн холбогдох байгууллагуудад даалгасугай.

1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3-т заасныг үндэслэн Засгийн газарт чиглэл болгон зарлиг буулгах нь:

а/Чингис хааны дурсгалын цогцолбор байгуулах төслийг 1997 онд багтаан сонгон шалгаруулж, уг цогцолборын байршлыг тогтоох арга хэмжээ авсугай;

б/төр, олон нийт, иргэдийн санаачилгыг дэмжин хөрөнгийн эх үүсвэрийг хуримтлуулах үндсэн дээр Чингис хааны дурсгалын цогцолборын эхний хэсгийг 2000 онд багтаан дуусгах арга хэмжээ авсугай.

2.Энэ зарлиг гарсантай холбогдуулан "Чингис хааны дурсгалын цогцолбор байгуулах тухай" БНМАУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1991 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 239 дүгээр зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монголын тулгар төрийг үндэслэн байгуулсны 790 жилийн ойг Монголын ардын хувьсгалын 75 жилийн ойн баярын өдрүүдэд орон даяар хамтатган ёслон тэмдэглэх нь зүйтэй гэж үзэж, үүнтэй холбогдсон зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Засгийн газарт чиглэл болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

П.ОЧИРБАТ

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙ САЙД

П.ЖАСРАЙ

Хуулбар үнэн: Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын Зохион байгуулах 
албаны дарга

Д.МУЖААН


Нэг. Монголын үндэсний соёл иргэншлийн түүхэн дэвшилттэй уламжлал, ёс заншлыг судлан сурталчилж сэргээх, тэдгээрийг нийт хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн дээжистэй зохистой хослуулан хөгжүүлэх, ард түмний үе үеийнхний хүйн холбоог бэхжүүлэх талаар монголын “Өв уламжлал-ёс заншил” хөдөлгөөн, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академиас гаргасан санаачилга, эдгээр байгууллагаас зохион байгуулсан “Өв уламжлал-ёс заншил” сэдэвт эрдэм шинжилгээ-практикийн бага хурлаас гаргасан “Үндэсний уламжлал-ёс заншлын асуудлаар түмэн олноо толилуулан эрмэлзэх зүйл хэмээсэн бичиг”-ийн үзэл санааг дэмжсүгэй.

Хоёр. Дурдсан асуудлаар монголын “Өв уламжлал-ёс заншил” хөдөлгөөн, Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академиас зохиож буй ажлыг бүх талаар дэмжин тэдэнд туслах, тэдэнтэй хамтран ажиллах, өөрсдөө санаачлан тодорхой үйл ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлэхийг төр, олон нийт, шашин, аж ахуйн бүх байгууллага, иргэдэд уриалсугай.

Нэг.Бидний монголчууд өөрийн хүчийг дайчлан, хичээнгүйлэх нь эдийн засгийн хямралыг гэтлэн давах, дэлхийн аж ахуйн хөгжил, шинжлэх ухаан-техникийн ололтыг нүүдлийн соёл иргэншлийнхээ дэвшилтэт бүхнийг өвлөн хөгжүүлэхтэй зөв хослох, байгалийн баялаг, оюун санааны үнэт сан, үе үеийнхнийхээ бүтээж бий болгосон үйлдвэрлэх хүчний чадавхийг үр ашигтай ашиглах, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг улам бататгах үндсэн дээр хүн төрөлхтний соёл иргэншил, хөгжил дэвшлийн хандлагатай хөл нийлүүлэн алхах зорилтыг амжилттай шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтойг тэмдэглэж МАХН-ын Төв Хорооны II бүгд хурлаас дэвшүүлсэн "Улс орноо хөгжүүлэхэд өөрийн хүчийг дээд зэргээр дайчлах үзэл баримтлал"-ыг дэмжсүгэй.

Хоёр.Өөрийн хүчийг дайчлах асуудлыг аймаг, хот, дүүрэг, сум, хороо бүр өөр өөрийн онцлог, бололцоонд түшиглэн нутаг дэвсгэрийнхээ түвшинд цогцолбороор авч үзэж, үйлдвэр, албан байгууллага, хамт олон, айл өрх, иргэн нэг бүр хичээх үйлс болгох нь зүйтэй гэж үзсүгэй.

Гутав.Улс орноо хямралаас гаргаж, хөгжил дэвшлийн шинэ өндөрлөгт хүргэх, хотол даяар чинээлэг сайхан амьдрах үйл хэрэгт оюун ухаан, эрдэм чадал, эрч хүч, зүтгэл санаачилга, ариун хөдөлмөрөө дайчлан зориулж, эв нэгдэл, зохион байгуулалт, дэг журмыг эрхэмлэн ажиллаж амьдрахыг бүх нийтээр хичээгтүн.

 1.БНМАУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэд төр, сүм хийдийн харилцааг зохицуулах алба байгуулж, дор дурдсан үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллуулсугай:

а/төр засаг ба сүм хийд бие биеийн дотоод хэрэгт үл оролцох зарчим баримтлахын зэрэгцээ монголын ард түмний эв нэгдлийг хангах, уламжлалт соёл, зан заншлыг сэргээх, иргэдэд хүнлэг нигүүлсэнгүй үзэл хүмүүжил төлөвшүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж, харилцан дэмжлэг үзүүлэх;

б/БНМАУ-ын иргэдийн аливаа шашныг шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг тэгш эдлүүлэх, шашин хоорондын харилцааг зохицуулах, лам санваартны иргэний болон хөдөлмөр, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хууль зүйн баталгааг хүний эрхийн нийтлэг хэм хэмжээнд нийцүүлэн боловсронгуй болгох талаар санал, төсөл бэлтгэх, хууль зарлигийн биелэлтэд хяналт тавих;

в/төрөөс сүм хийдтэй харилцахад баримтлах бодлогын асуудлаар сүсэгтэн, санваартны эрх ашгийг хамгаалсан олон нийтийн байгууллага, сүм хийдтэй хамтран судалгаа хийж,санал зөвлөмж боловсруулах.

2.Уламжлалт зарим хийдийг сэргээн засварлах, барих, Өлгий хотод мечет байгуулах, музей, номын сангийн нөөцөд буй бурхан тахил, ном судраас урлаг соёлын үнэт сан хөмрөгт үл хамаарах хэсгийг шилжүүлэх талаар сүсэгтэн, санваартны зүгээс гаргаж буй хүсэлтийг анхааран үзэж тусламж дэмжлэг үзүүлэхийг БНМАУ-ын Засгийн газарт даалгасугай.

З.Сүм хийдийн хурал мөргөлийн үйл ажиллагааг шинэчлэн сэргээхдээ өнө эртний уламжлал, өнөө цагийн хэрэгцээг хослуулан шашныг дэвшилттэй жам ёсоор нь хөгжүүлэх, зохих бэлтгэл хийж шашны судар номыг эх хэлээрээ уншиж бясалгах, дотоод дүрэм, дульбаа жаягаа чанд баримтлан санваартны сахилга, дэг журам, эв эеийг бататгах, шашны нэр хүндийг ариун байлгах талаар бүр эхнээс нь хүчин зүтгэл гаргаж хичээнгүйлэн мөрдөхийг бүх сүм хийдийн хамба, лам, хуврагуудад зөвлөмж болгосугай.