Тэр хэлсэн, хэлснээ хийсэн, илүү ихийг бас хийх ёстой
Нийтэлсэн: 2013 6-Р Сар 19 Ангилал: Видео