Санал болгох мэдээ

Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоо, дэмжлэг, хяналт хэрэгтэй

“Монголчуудын хүрсэн амжилтыг дүгнээд Монгол оронд итгэж байна гэдгийг тэмдэглэн хэлье“

С.Эрдэнийн нэрийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид айлтгалаа

Япон Улсын Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны төлөөлөгчидтэй уулзав

Төрийн далбаа стандарттай болов

Ой тэмдэглэх тухай