Санал болгох мэдээ

Швейцарийн Хөгжил, Хамтын Ажиллагааны Агентлагийн Ерөнхий захиралтай уулзав

Д.Нямсамбууг МҮОНТВ-ийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилов

Үйлдвэржилтийг эрчимжүүлэх талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Мянганы сорилтын корпорацын гүйцэтгэх захиралтай утсаар ярив

Бурхан халдуны тухай

АНУ-ын Худалдааны яамны төлөөллийг хүлээн авч уулзав