Санал болгох мэдээ

Шилэн дансны тухай хуулийн үзэл баримтлал

Ерөнхийлөгч хаадынхаа 800 жил хадгалагдсан захидлуудтай танилцав

Эмгэнэл

Хоёр талын уулзалтууд хийв

Хүүхдийн эрхийн төлөө ажилладаг хүүхдүүдтэй уулзав.

Сумын нийтийн зар мэдээний үлгэрчилсэн дүрмийн төслийг “Иргэний танхим”-д хэлэлцлээ