Санал болгох мэдээ

Иргэд бэлэн мөнгөний амлалт, тендерийн хууль, төрийн албаны зөвлөлийн ажилд шүүмжлэлтэй хандаж байна

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үндэсний хэмжээний семинар зохион байгуулав

Төсвийн хөрөнгө оруулалт өссөөр хэдий ч бодох сайжруулах зүйл их байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Сэтгүүлчдийн байгууллагын 60 жилийн ойгоор мэндчилгээ дэвшүүлэв

Монголын хөгжлийн замын зургийг тодруулах үндэс суурийг тавина