Санал болгох мэдээ

2011 он төсөв, зардлын хувьд оргил ачааллын жил болно

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хэлэлцэв

Хуулийн засаглалыг гүнзгийрүүлэх чиглэлээр хэлэлцэнэ

Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай

АХАИБЗ болон ШХАБ-ын дээд хэмжээний уулзалтуудад оролцов

Шүүхийн гадаа жагсдаг, өлсдөг, тэмцдэг, шүүхэд нөлөөлөх гэж оролддог байдал хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх үндэслэл болно