Санал болгох мэдээ

Төлбөрийн тэнцлийн гүйцэтгэл /1997-2010/, сая ам.доллараар

Үндсэний Аюулгүй байдлын үзэл баримтлал цуврал нэвтрүүлэг

Шүүх эрх мэдлийн шинэчлэлийн асуудлаар 11 салбар хуралдаан болж, оролцогчид саналаа хэллээ

Ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэв

“Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын тэтгэлэг, тэтгэмж, нийгмийн баталгааны тухай” хуулийн төсөл

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг “Иргэний танхим”-д нээлттэй хэлэлцлээ