Санал болгох мэдээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлж байна

Хараагүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар танилцууллаа

Мод тарьж, төгөл байгуулах талаар санал солилцлоо

Ерөнхий шүүгч, шүүгчдийг томиллоо

УИХ-ын Сонгуулийн тухай хууль - Жендерийн тэгш эрхийн асуудал

XXI зууныг угтаж хэрэгжүүлэх Үндэсний Ерөнхий хөтөлбөр санаачлах тухай