Санал болгох мэдээ

Хоёр Улсын Ерөнхийлөгчийн албан хэлэлцээ найрсаг, ажил хэрэгч боллоо

Улсын тэргүүний хоршооны үйл ажиллагаатай танилцав

Батлан хамгаалахын багц хуулийг Батлан хамгаалах яаманд гардуулан өгөв

Шүүхийн захиргааны тухай хууль

Үндсэн хуулийн Цэцийн тухай болон Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн төслөөр нээлттэй хэлэлцүүлэг хийв

Эдийн засгийн өсөлт, бодит секторын бодлогын дэд зөвлөл