Санал болгох мэдээ

Ногоон хөгжлийн төлөөх эвслийн хуралдаанд оролцов

“Усны засаглал” сэдэвт лекц сонсгож усны үнэ цэнийн талаар хэлэлцэв

Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төслийг УИХ-д дахин өргөн барив

Орон нутаг дахь “Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежментийн үндэсний хэмжээний сургалт”-ыг Төв аймгийн Зуунмод сумаас эхлэв

Ерөнхийлөгчийн хичээл “Монголын сайхан орноор” аялуулав

Ахмадуудаа хүндэтгэн хүлээж авав