Санал болгох мэдээ

Шүүгч, ерөнхий шүүгчдийг томилов

Ерөнхийлөгч иргэдийн оролцоотой хөгжлийг дэмжиж байна

Сайхан хот-Сайхан амьдрал

Итгэл дааж ажиллахыг шүүгчдэд захив

Төсвийн мөнгийг дарга нар бус иргэд мэддэг болно

Эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр тохиров