Санал болгох мэдээ

Эрх мэдлийг төлөөллөөс оролцоонд шилжих замаар эдэлнэ

Мэдэгдэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж нийслэлийн алслагдсан гэр хорооллынхонтой уулзаж ярилцлаа

ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВ (1906-1999)

Ерөнхийлөгч Чикагогийн Монголчуудтай уулзлаа

Ж.Баярцэцэгийг Ерөнхийлөгчийн хуулийн асуудал хариуцсан туслахаар томилов