Жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдөр

2018 оны 03-р сарын 31-нд Бусдад түгээх

1993 онд ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий чуулганаас жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдрийг “Дэлхийн усны өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар тунхагласан билээ. Үүнээс хойш уг өдрийг жил бүр өөр өөр сэдвийн дор дэлхий нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай болсон. 2018 оны уламжлалт Дэлхийн усны өдрийг "Байгальд ээлтэй ус ашиглалт" сэдвээр тэмдэглэж байна. Жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдөр

Бусад мэдээлэл