Санал болгох мэдээ

Монгол Улсын шүүхийн тогтолцооны тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал

“ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ШИНЭТГЭЛИЙГ ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ийг гардуулав.

Fifth eschelone

“Төсөв бол Монгол Улсын хамгийн том худалдан авагч юм”

Ерөнхийлөгчийн ахлах зөвлөх ХААН Банкны удирдлагатай уулзав

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх лекц уншжээ