Санал болгох мэдээ

Ерөнхийлөгч Олон улсын ардчилал, сонгуулийн туслалцааны хүрээлэнд зочлон лекц уншив

Кластерын хандлагад тулгуурлан Монгол Улсын хөгжлийг хурдасгах зарим арга зам

Ашиг сонирхлын зөрчил авлигын суурь болдог хэмээн ярилаа

Львовт оюутан сургах боломжтой

Ерөнхийлөгч Вьетнамын Дипломатын академид лекц уншлаа

2011 он төсөв, зардлын хувьд оргил ачааллын жил болно