Усаа хайрлая

2018 оны 03-р сарын 31-нд Бусдад түгээх

Усны хүрэлцээгээр дэлхийд хамгийн баян орон бол нэг хүнд жилд 10767875 м.куб усны нөөц ноогддог Гринланд бөгөөд хамгийн ядуу газар нь нэг жилд 10м.куб ус ноогддог Кувейт улс юм. Харин Монгол улс усны хүрэлцээгээр жилд 13739м.куб ноогдож 182 улсаас 56-рт бичигдсэн байдаг. Усаа гамнаж, зөв зохистой хэрэглэцгээе. Усаа хайрлая

Бусад мэдээлэл