Мод багасах тутамд байгалийн усны горим алдагддаг жамтай

Мод тогтоон барьсан усаа нөөцлөн, гантай, хуурайшилттай үед эргээд хүн зон, байгаль дэлхийгээ цэвэр усаар тэтгэдэг ачтан. Мод амьдралын эх ундрага түүнийг тарьж, ургуулж, хайрлаж, ...

Ойн тухайн хуулийн 31 дүгээр зүйл.Мод тарьж ургуулах ажлыг зохион байгуулах

31.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга бүх нийтээр мод тарих сарын ажлыг жил бүр зохион байгуулж, 16 насанд хүрсэн иргэн бүр нэг, аж ахуйн нэгж, байгууллага таваас доошгүй мод тарьж ургуулах, услах, ...

Жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдөр

1993 онд ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий чуулганаас жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдрийг “Дэлхийн усны өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар тунхагласан билээ. Үүнээс хойш уг өдрийг жил бүр өөр өөр сэдвийн дор ...

Усаа хайрлая

Усны хүрэлцээгээр дэлхийд хамгийн баян орон бол нэг хүнд жилд 10767875 м.куб усны нөөц ноогддог Гринланд бөгөөд хамгийн ядуу газар нь нэг жилд 10м.куб ус ноогддог Кувейт улс юм. Харин Монгол улс ...